הטיית הפועל לְהִתְדַּפֵּק (lehit'dapeq) בעברית

Flag לְהִתְדַּפֵּק - מִתְדַּפֵּק [ lehit'dapeq - mit'dapeq ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְדַּפֵּק
mit'dapeq
אנחנו/אתם/הן מִתְדַּפְּקִים
mit'dapeqim

נקבה

אני/את/היא מִתְדַּפֶּקֶת
mit'dapeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְדַּפְּקוֹת
mit'dapeqott

עבר

hit'dapaq'ti

זכר

hit'dapaq'ta
hit'dapeq

נקבה

hit'dapaq'te
hit'dapeqah
hit'dapaq'nu
hit'dapaq'tem
hit'dapequ
hit'dapaq'tenn
hit'dapequ

עתיד

et'dapeq

זכר

tit'dapeq
yit'dapeq

נקבה

tit'dapeq
nit'dapeq
tit'dapequ
yit'dapequ
tit'dapeq'nah

ציווי

זכר

hit'dapeq
hit'dapequ

נקבה

hit'dapeqi
hit'dapeq'nah