הטיית הפועל לְהִתְהַדֵּק (lehit'hadeq) בעברית

Flag לְהִתְהַדֵּק - מִתְהַדֵּק [ lehit'hadeq - mit'hadeq ]
Flag tighten

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְהַדֵּק
mit'hadeq
אנחנו/אתם/הן מִתְהַדְּקִים
mit'hadeqim

נקבה

אני/את/היא מִתְהַדֶּקֶת
mit'hadeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַדְּקוֹת
mit'hadeqott

עבר

hit'hadaq'ti

זכר

hit'hadaq'ta
hit'hadeq

נקבה

hit'hadaq'te
hit'hadeqah
hit'hadaq'nu
hit'hadaq'tem
hit'hadequ
hit'hadaq'tenn
hit'hadequ

עתיד

et'hadeq

זכר

tit'hadeq
yit'hadeq

נקבה

tit'hadeqi
tit'hadeq
nit'hadeq
tit'hadequ
yit'hadequ
tit'hadeq'nah
tit'hadeq'nah

ציווי

זכר

hit'hadeq
hit'hadequ

נקבה

hit'hadeqi
hit'hadeq'nah