הטיית הפועל לְהִתְהַלֵּךְ (lehit'halekhe) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְהַלֵּךְ
mit'halekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְהַלְּכִים
mit'halekhim

נקבה

אני/את/היא מִתְהַלֶּכֶת
mit'halekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַלְּכוֹת
mit'halekhott

עבר

hit'halakh'ti

זכר

hit'halakh'ta
hit'halekhe

נקבה

hit'halakh'te
hit'halekhah
hit'halakh'nu
hit'halakh'tem
hit'halekhu
hit'halakh'tenn
hit'halekhu

עתיד

et'halekhe

זכר

tit'halekhe
yit'halekhe

נקבה

tit'halekhi
tit'halekhe
nit'halekhe
tit'halekhu
yit'halekhu
tit'halekhu
yit'halekhu

ציווי

זכר

hit'halekhe
hit'halekhu

נקבה

hit'halekhi
hit'halekhu