הטיית הפועל לְהִתְחַבֵּר (lehit'khaber) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַבֵּר
mit'khaber
אנחנו/אתם/הן מִתְחַבְּרִים
mit'khaberim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַבֶּרֶת
mit'khaberett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַבְּרוֹת
mit'khaberott

עבר

hit'khabar'ti

זכר

hit'khabar'ta
hit'khaber

נקבה

hit'khabar'te
hit'khaberah
hit'khabar'nu
hit'khabar'tem
hit'khaberu
hit'khabar'tenn
hit'khaberu

עתיד

et'khaber

זכר

tit'khaber
yit'khaber

נקבה

tit'khaberi
tit'khaber
nit'khaber
tit'khaberu
yit'khaberu
tit'khaber'nah
tit'khaber'nah

ציווי

זכר

hit'khaber
hit'khaberu

נקבה

hit'khaberi
hit'khaberu