הטיית הפועל לְהִתְחַוֵּור (lehit'khavevr) בעברית

Flag לְהִתְחַוֵּר לְהִתְחַוֵּור - מִתְחַוֵּור [ lehit'khavevr - mit'khavevr ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַוֵּור מִתְחַוֵּר
mit'khavevr
אנחנו/אתם/הן מִתְחַוְּורִים מִתְחַוְּרִים
mit'khavevrim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַוֶּורֶת מִתְחַוֶּרֶת
mit'khavevrett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַוְּורוֹת מִתְחַוְּרוֹת
mit'khavevrott

עבר

אני הִתְחַוַּורְתִּי הִתְחַוַּרְתִּי
hit'khavavr'ti

זכר

אתה הִתְחַוַּורְתָּ הִתְחַוַּרְתָּ
hit'khavavr'ta
הוא הִתְחַוֵּור הִתְחַוֵּר
hit'khavevr

נקבה

את הִתְחַוַּורְתְּ הִתְחַוַּרְתְּ
hit'khavavr'te
היא הִתְחַוְּורָה הִתְחַוְּרָה
hit'khavevrah
אנחנו הִתְחַוַּורְנוּ הִתְחַוַּרְנוּ
hit'khavavr'nu
אתם הִתְחַוַּורְתֶּם הִתְחַוַּרְתֶּם
hit'khavavr'tem
הם הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru
אתן הִתְחַוַּורְתֶּן הִתְחַוַּרְתֶּן
hit'khavavr'tenn
הן הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru

עתיד

אני אֶתְחַוֵּור אֶתְחַוֵּר
et'khavevr

זכר

אתה תִּתְחַוֵּור תִּתְחַוֵּר
tit'khavevr
הוא יִתְחַוֵּור יִתְחַוֵּר
yit'khavevr

נקבה

את תִּתְחַוְּורִי תִּתְחַוְּרִי
tit'khavevri
היא תִּתְחַוֵּור תִּתְחַוֵּר
tit'khavevr
אנחנו נִתְחַוֵּור נִתְחַוֵּר
nit'khavevr
אתם תִּתְחַוְּורוּ תִּתְחַוְּרוּ
tit'khavevru
הם יִתְחַוְּורוּ יִתְחַוְּרוּ
yit'khavevru
אתן תִּתְחַוֵּורְנָה תִּתְחַוֵּרְנָה
tit'khavevr'nah
הן יִתְחַוְּורוּ תִּתְחַוֵּרְנָה
yit'khavevru

ציווי

זכר

אתה הִתְחַוֵּור הִתְחַוֵּר
hit'khavevr
אתם הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru

נקבה

את הִתְחַוְּורִי הִתְחַוְּרִי
hit'khavevri
אתן הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru