הטיית הפועל לְהִתְחַיֵּיב (lehit'khayeyv) בעברית

Flag לְהִתְחַיֵּב לְהִתְחַיֵּיב - מִתְחַיֵּיב [ lehit'khayeyv - mit'khayeyv ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַיֵּיב מִתְחַיֵּב
mit'khayeyv
אנחנו/אתם/הן מִתְחַיְּיבִים מִתְחַיְּבִים
mit'khayeyvim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַיֶּיבֶת מִתְחַיֶּבֶת
mit'khayeyvett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַיְּיבוֹת מִתְחַיְּבוֹת
mit'khayeyvott

עבר

אני הִתְחַיַּיבְתִּי הִתְחַיַּבְתִּי
hit'khayayv'ti

זכר

אתה הִתְחַיַּיבְתָּ הִתְחַיַּבְתָּ
hit'khayayv'ta
הוא הִתְחַיֵּיב הִתְחַיֵּב
hit'khayeyv

נקבה

את הִתְחַיַּיבְתְּ הִתְחַיַּבְתְּ
hit'khayayv'te
היא הִתְחַיְּיבָה הִתְחַיְּבָה
hit'khayeyvah
אנחנו הִתְחַיַּיבְנוּ הִתְחַיַּבְנוּ
hit'khayayv'nu
אתם הִתְחַיַּיבְתֶּם הִתְחַיַּבְתֶּם
hit'khayayv'tem
הם הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu
אתן הִתְחַיַּיבְתֶּן הִתְחַיַּבְתֶּן
hit'khayayv'tenn
הן הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu

עתיד

אני אֶתְחַיֵּיב אֶתְחַיֵּב
et'khayeyv

זכר

אתה תִּתְחַיֵּיב תִּתְחַיֵּב
tit'khayeyv
הוא יִתְחַיֵּיב יִתְחַיֵּב
yit'khayeyv

נקבה

את תִּתְחַיְּיבִי תִּתְחַיְּבִי
tit'khayeyvi
היא תִּתְחַיֵּיב תִּתְחַיֵּב
tit'khayeyv
אנחנו נִתְחַיֵּיב נִתְחַיֵּב
nit'khayeyv
אתם תִּתְחַיְּיבוּ תִּתְחַיְּבוּ
tit'khayeyvu
הם יִתְחַיְּיבוּ יִתְחַיְּבוּ
yit'khayeyvu
אתן תִּתְחַיֵּיבְנָה תִּתְחַיֵּבְנָה
tit'khayeyv'nah
הן יִתְחַיְּיבוּ תִּתְחַיֵּבְנָה
yit'khayeyvu

ציווי

זכר

אתה הִתְחַיֵּיב הִתְחַיֵּב
hit'khayeyv
אתם הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu

נקבה

את הִתְחַיְּיבִי הִתְחַיְּבִי
hit'khayeyvi
אתן הִתְחַיֵּיבְנָה הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyv'nah