הטיית הפועל לְהִתְחַכֵּם (lehit'khakem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַכֵּם
mit'khakem
אנחנו/אתם/הן מִתְחַכְּמִים
mit'khakemim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַכֶּמֶת
mit'khakemett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַכְּמוֹת
mit'khakemott

עבר

hit'khakam'ti

זכר

hit'khakam'ta
hit'khakem

נקבה

hit'khakam'te
hit'khakemah
hit'khakam'nu
hit'khakam'tem
hit'khakemu
hit'khakam'tenn
hit'khakemu

עתיד

et'khakem

זכר

tit'khakem
yit'khakem

נקבה

tit'khakemi
tit'khakem
nit'khakem
tit'khakemu
yit'khakemu
tit'khakem'nah
tit'khakem'nah

ציווי

זכר

hit'khakem
hit'khakemu

נקבה

hit'khakemi
hit'khakemu