הטיית הפועל לְהִתְחַמֵּם (lehit'khamem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַמֵּם
mit'khamem
אנחנו/אתם/הן מִתְחַמְּמִים
mit'khamemim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַמֶּמֶת
mit'khamemett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַמְּמוֹת
mit'khamemott

עבר

hit'khamam'ti

זכר

hit'khamam'ta
hit'khamem

נקבה

hit'khamam'te
hit'khamemah
hit'khamam'nu
hit'khamam'tem
hit'khamemu
hit'khamam'tenn
hit'khamemu

עתיד

et'khamem

זכר

tit'khamem
yit'khamem

נקבה

tit'khamemi
tit'khamem
nit'khamem
tit'khamemu
yit'khamemu
tit'khamem'nah
tit'khamem'nah

ציווי

זכר

hit'khamem
hit'khamemu

נקבה

hit'khamemi
hit'khamem'nah