הטיית הפועל לְהִתְחַקּוֹת (lehit'khaqott) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַקֶּה
mit'khaqeh
אנחנו/אתם/הן מִתְחַקִּים
mit'khaqim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַקָּה
mit'khaqah
אנחנו/אתן/הן מִתְחַקּוֹת
mit'khaqott

עבר

hit'khaqiti

זכר

hit'khaqita
hit'khaqah

נקבה

hit'khaqitt
hit'khaqetah
hit'khaqinu
hit'khaqitem
hit'khaqu
hit'khaqitenn
hit'khaqu

עתיד

et'khaqeh

זכר

tit'khaqeh
yit'khaqeh

נקבה

tit'khaqi
tit'khaqeh
nit'khaqeh
tit'khaqu
yit'khaqu
tit'khaqeynah
tit'khaqeynah

ציווי

זכר

hit'khaqeh
hit'khaqu

נקבה

hit'khaqi
hit'khaqeynah