הטיית הפועל לְהִתְחַתֵּךְ (lehit'khatekhe) בעברית

Flag לְהִתְחַתֵּךְ - מִתְחַתֵּךְ [ lehit'khatekhe - mit'khatekhe ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְחַתֵּךְ
mit'khatekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְחַתְּכִים
mit'khatekhim

נקבה

אני/את/היא מִתְחַתֶּכֶת
mit'khatekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַתְּכוֹת
mit'khatekhott

עבר

hit'khatakh'ti

זכר

hit'khatakh'ta
hit'khatekhe

נקבה

hit'khatakh'te
hit'khatekhah
hit'khatakh'nu
hit'khatakh'tem
hit'khatekhu
hit'khatakh'tenn
hit'khatekhu

עתיד

et'khatekhe

זכר

tit'khatekhe
yit'khatekhe

נקבה

tit'khatekhi
tit'khatekhe
nit'khatekhe
tit'khatekhu
yit'khatekhu
tit'khatekhu
yit'khatekhu

ציווי

זכר

hit'khatekhe
hit'khatekhu

נקבה

hit'khatekhi
hit'khatekhu