הטיית הפועל לְהִתְיַידֵּד (lehit'yayded) בעברית

Flag לְהִתְיַדֵּד לְהִתְיַידֵּד - מִתְיַידֵּד [ lehit'yayded - mit'yayded ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַידֵּד מִתְיַדֵּד
mit'yayded
אנחנו/אתם/הן מִתְיַידְּדִים מִתְיַדְּדִים
mit'yaydedim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַידֶּדֶת מִתְיַדֶּדֶת
mit'yaydedett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַידְּדוֹת מִתְיַדְּדוֹת
mit'yaydedott

עבר

אני הִתְיַידַּדְתִּי הִתְיַדַּדְתִּי
hit'yaydad'ti

זכר

אתה הִתְיַידַּדְתָּ הִתְיַדַּדְתָּ
hit'yaydad'ta
הוא הִתְיַידֵּד הִתְיַדֵּד
hit'yayded

נקבה

את הִתְיַידַּדְתְּ הִתְיַדַּדְתְּ
hit'yaydad'te
היא הִתְיַידְּדָה הִתְיַדְּדָה
hit'yaydedah
אנחנו הִתְיַידַּדְנוּ הִתְיַדַּדְנוּ
hit'yaydad'nu
אתם הִתְיַידַּדְתֶּם הִתְיַדַּדְתֶּם
hit'yaydad'tem
הם הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu
אתן הִתְיַידַּדְתֶּן הִתְיַדַּדְתֶּן
hit'yaydad'tenn
הן הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu

עתיד

אני אֶתְיַידֵּד אֶתְיַדֵּד
et'yayded

זכר

אתה תִּתְיַידֵּד תִּתְיַדֵּד
tit'yayded
הוא יִתְיַידֵּד יִתְיַדֵּד
yit'yayded

נקבה

את תִּתְיַידְּדִי תִּתְיַדְּדִי
tit'yaydedi
היא תִּתְיַידֵּד תִּתְיַדֵּד
tit'yayded
אנחנו נִתְיַידֵּד נִתְיַדֵּד
nit'yayded
אתם תִּתְיַידְּדוּ תִּתְיַדְּדוּ
tit'yaydedu
הם יִתְיַידְּדוּ יִתְיַדְּדוּ
yit'yaydedu
אתן תִּתְיַידֵּדְנָה תִּתְיַדֵּדְנָה
tit'yayded'nah
הן תִּתְיַידֵּדְנָה תִּתְיַדֵּדְנָה
tit'yayded'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַידֵּד הִתְיַדֵּד
hit'yayded
אתם הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu

נקבה

את הִתְיַידְּדִי הִתְיַדְּדִי
hit'yaydedi
אתן הִתְיַידֵּדְנָה הִתְיַדֵּדְנָה
hit'yayded'nah