הטיית הפועל לְהִתְיַילֵּד (lehit'yayled) בעברית

Flag לְהִתְיַלֵּד לְהִתְיַילֵּד - מִתְיַילֵּד [ lehit'yayled - mit'yayled ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַילֵּד מִתְיַלֵּד
mit'yayled
אנחנו/אתם/הן מִתְיַילְּדִים מִתְיַלְּדִים
mit'yayledim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַילֶּדֶת מִתְיַלֶּדֶת
mit'yayledett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַילְּדוֹת מִתְיַלְּדוֹת
mit'yayledott

עבר

אני הִתְיַילַּדְתִּי הִתְיַלַּדְתִּי
hit'yaylad'ti

זכר

אתה הִתְיַילַּדְתָּ הִתְיַלַּדְתָּ
hit'yaylad'ta
הוא הִתְיַילֵּד הִתְיַלֵּד
hit'yayled

נקבה

את הִתְיַילַּדְתְּ הִתְיַלַּדְתְּ
hit'yaylad'te
היא הִתְיַילְּדָה הִתְיַלְּדָה
hit'yayledah
אנחנו הִתְיַילַּדְנוּ הִתְיַלַּדְנוּ
hit'yaylad'nu
אתם הִתְיַילַּדְתֶּם הִתְיַלַּדְתֶּם
hit'yaylad'tem
הם הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu
אתן הִתְיַילַּדְתֶּן הִתְיַלַּדְתֶּן
hit'yaylad'tenn
הן הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu

עתיד

אני אֶתְיַילֵּד אֶתְיַלֵּד
et'yayled

זכר

אתה תִּתְיַילֵּד תִּתְיַלֵּד
tit'yayled
הוא יִתְיַילֵּד יִתְיַלֵּד
yit'yayled

נקבה

את תִּתְיַילְּדִי תִּתְיַלְּדִי
tit'yayledi
היא תִּתְיַילֵּד תִּתְיַלֵּד
tit'yayled
אנחנו נִתְיַילֵּד נִתְיַלֵּד
nit'yayled
אתם תִּתְיַילְּדוּ תִּתְיַלְּדוּ
tit'yayledu
הם יִתְיַילְּדוּ יִתְיַלְּדוּ
yit'yayledu
אתן תִּתְיַילֵּדְנָה תִּתְיַלְּדוּ
tit'yayled'nah
הן תִּתְיַילֵּדְנָה יִתְיַלְּדוּ
tit'yayled'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַילֵּד הִתְיַלֵּד
hit'yayled
אתם הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu

נקבה

את הִתְיַילְּדִי הִתְיַלְּדִי
hit'yayledi
אתן הִתְיַילֵּדְנָה הִתְיַלְּדוּ
hit'yayled'nah