הטיית הפועל לְהִתְיַימֵּר (lehit'yaymer) בעברית

Flag לְהִתְיַמֵּר לְהִתְיַימֵּר - מִתְיַימֵּר [ lehit'yaymer - mit'yaymer ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַימֵּר מִתְיַמֵּר
mit'yaymer
אנחנו/אתם/הן מִתְיַימְּרִים מִתְיַמְּרִים
mit'yaymerim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַימֶּרֶת מִתְיַמֶּרֶת
mit'yaymerett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַימְּרוֹת מִתְיַמְּרוֹת
mit'yaymerott

עבר

אני הִתְיַימַּרְתִּי הִתְיַמַּרְתִּי
hit'yaymar'ti

זכר

אתה הִתְיַימַּרְתָּ הִתְיַמַּרְתָּ
hit'yaymar'ta
הוא הִתְיַימֵּר הִתְיַמֵּר
hit'yaymer

נקבה

את הִתְיַימַּרְתְּ הִתְיַמַּרְתְּ
hit'yaymar'te
היא הִתְיַימְּרָה הִתְיַמְּרָה
hit'yaymerah
אנחנו הִתְיַימַּרְנוּ הִתְיַמַּרְנוּ
hit'yaymar'nu
אתם הִתְיַימַּרְתֶּם הִתְיַמַּרְתֶּם
hit'yaymar'tem
הם הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru
אתן הִתְיַימַּרְתֶּן הִתְיַמַּרְתֶּן
hit'yaymar'tenn
הן הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru

עתיד

אני אֶתְיַימֵּר אֶתְיַמֵּר
et'yaymer

זכר

אתה תִּתְיַימֵּר תִּתְיַמֵּר
tit'yaymer
הוא יִתְיַימֵּר יִתְיַמֵּר
yit'yaymer

נקבה

את תִּתְיַימְּרִי תִּתְיַמְּרִי
tit'yaymeri
היא תִּתְיַימֵּר תִּתְיַמֵּר
tit'yaymer
אנחנו נִתְיַימֵּר נִתְיַמֵּר
nit'yaymer
אתם תִּתְיַימְּרוּ תִּתְיַמְּרוּ
tit'yaymeru
הם יִתְיַימְּרוּ יִתְיַמְּרוּ
yit'yaymeru
אתן תִּתְיַימֵּרְנָה תִּתְיַמְּרוּ
tit'yaymer'nah
הן תִּתְיַימֵּרְנָה יִתְיַמְּרוּ
tit'yaymer'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַימֵּר הִתְיַמֵּר
hit'yaymer
אתם הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru

נקבה

את הִתְיַימְּרִי הִתְיַמְּרִי
hit'yaymeri
אתן הִתְיַימֵּרְנָה הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymer'nah