הטיית הפועל לְהִתְיַיסֵּר (lehit'yayser) בעברית

Flag לְהִתְיַסֵּר לְהִתְיַיסֵּר - מִתְיַיסֵּר [ lehit'yayser - mit'yayser ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַיסֵּר מִתְיַסֵּר
mit'yayser
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיסְּרִים מִתְיַסְּרִים
mit'yayserim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַיסֶּרֶת מִתְיַסֶּרֶת
mit'yayserett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיסְּרוֹת מִתְיַסְּרוֹת
mit'yayserott

עבר

אני הִתְיַיסַּרְתִּי הִתְיַסַּרְתִּי
hit'yayssar'ti

זכר

אתה הִתְיַיסַּרְתָּ הִתְיַסַּרְתָּ
hit'yayssar'ta
הוא הִתְיַיסֵּר הִתְיַסֵּר
hit'yayser

נקבה

את הִתְיַיסַּרְתְּ הִתְיַסַּרְתְּ
hit'yayssar'te
היא הִתְיַיסְּרָה הִתְיַסְּרָה
hit'yayserah
אנחנו הִתְיַיסַּרְנוּ הִתְיַסַּרְנוּ
hit'yayssar'nu
אתם הִתְיַיסַּרְתֶּם הִתְיַסַּרְתֶּם
hit'yayssar'tem
הם הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru
אתן הִתְיַיסַּרְתֶּן הִתְיַסַּרְתֶּן
hit'yayssar'tenn
הן הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru

עתיד

אני אֶתְיַיסֵּר אֶתְיַסֵּר
et'yayser

זכר

אתה תִּתְיַיסֵּר תִּתְיַסֵּר
tit'yayser
הוא יִתְיַיסֵּר יִתְיַסֵּר
yit'yayser

נקבה

את תִּתְיַיסְּרִי תִּתְיַסְּרִי
tit'yayseri
היא תִּתְיַיסֵּר תִּתְיַסֵּר
tit'yayser
אנחנו נִתְיַיסֵּר נִתְיַסֵּר
nit'yayser
אתם תִּתְיַיסְּרוּ תִּתְיַסְּרוּ
tit'yayseru
הם יִתְיַיסְּרוּ יִתְיַסְּרוּ
yit'yayseru
אתן תִּתְיַיסֵּרְנָה תִּתְיַסְּרוּ
tit'yayser'nah
הן תִּתְיַיסֵּרְנָה יִתְיַסְּרוּ
tit'yayser'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַיסֵּר הִתְיַסֵּר
hit'yayser
אתם הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru

נקבה

את הִתְיַיסְּרִי הִתְיַסְּרִי
hit'yayseri
אתן הִתְיַיסֵּרְנָה הִתְיַסֵּרְנָה
hit'yayser'nah