הטיית הפועל לְהִתְיַיצֵּב (lehit'yaytsev) בעברית

Flag לְהִתְיַצֵּב לְהִתְיַיצֵּב - מִתְיַיצֵּב [ lehit'yaytsev - mit'yaytsev ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַיצֵּב מִתְיַצֵּב
mit'yaytsev
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיצְּבִים מִתְיַצְּבִים
mit'yaytsevim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַיצֶּבֶת מִתְיַצֶּבֶת
mit'yaytsevett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיצְּבוֹת מִתְיַצְּבוֹת
mit'yaytsevott

עבר

אני הִתְיַיצַּבְתִּי הִתְיַצַּבְתִּי
hit'yaytsav'ti

זכר

אתה הִתְיַיצַּבְתָּ הִתְיַצַּבְתָּ
hit'yaytsav'ta
הוא הִתְיַיצֵּב הִתְיַצֵּב
hit'yaytsev

נקבה

את הִתְיַיצַּבְתְּ הִתְיַצַּבְתְּ
hit'yaytsav'te
היא הִתְיַיצְּבָה הִתְיַצְּבָה
hit'yaytsevah
אנחנו הִתְיַיצַּבְנוּ הִתְיַצַּבְנוּ
hit'yaytsav'nu
אתם הִתְיַיצַּבְתֶּם הִתְיַצַּבְתֶּם
hit'yaytsav'tem
הם הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu
אתן הִתְיַיצַּבְתֶּן הִתְיַצַּבְתֶּן
hit'yaytsav'tenn
הן הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu

עתיד

אני אֶתְיַיצֵּב אֶתְיַצֵּב
et'yaytsev

זכר

אתה תִּתְיַיצֵּב תִּתְיַצֵּב
tit'yaytsev
הוא יִתְיַיצֵּב יִתְיַצֵּב
yit'yaytsev

נקבה

את תִּתְיַיצְּבִי תִּתְיַצְּבִי
tit'yaytsevi
היא תִּתְיַיצֵּב תִּתְיַצֵּב
tit'yaytsev
אנחנו נִתְיַיצֵּב נִתְיַצֵּב
nit'yaytsev
אתם תִּתְיַיצְּבוּ תִּתְיַצְּבוּ
tit'yaytsevu
הם יִתְיַיצְּבוּ יִתְיַצְּבוּ
yit'yaytsevu
אתן תִּתְיַיצֵּבְנָה תִּתְיַצְּבוּ
tit'yaytsev'nah
הן תִּתְיַיצֵּבְנָה יִתְיַצְּבוּ
tit'yaytsev'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַיצֵּב הִתְיַצֵּב
hit'yaytsev
אתם הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu

נקבה

את הִתְיַיצְּבִי הִתְיַצְּבִי
hit'yaytsevi
אתן הִתְיַיצֵּבְנָה הִתְיַצֵּבְנָה
hit'yaytsev'nah