הטיית הפועל לְהִתְיַיקֵּר (lehit'yayqer) בעברית

Flag לְהִתְיַקֵּר לְהִתְיַיקֵּר - מִתְיַיקֵּר [ lehit'yayqer - mit'yayqer ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַיקֵּר מִתְיַקֵּר
mit'yayqer
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיקְּרִים מִתְיַקְּרִים
mit'yayqerim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַיקֶּרֶת מִתְיַקֶּרֶת
mit'yayqerett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיקְּרוֹת מִתְיַקְּרוֹת
mit'yayqerott

עבר

אני הִתְיַיקַּרְתִּי הִתְיַקַּרְתִּי
hit'yayqar'ti

זכר

אתה הִתְיַיקַּרְתָּ הִתְיַקַּרְתָּ
hit'yayqar'ta
הוא הִתְיַיקֵּר הִתְיַקֵּר
hit'yayqer

נקבה

את הִתְיַיקַּרְתְּ הִתְיַקַּרְתְּ
hit'yayqar'te
היא הִתְיַיקְּרָה הִתְיַקְּרָה
hit'yayqerah
אנחנו הִתְיַיקַּרְנוּ הִתְיַקַּרְנוּ
hit'yayqar'nu
אתם הִתְיַיקַּרְתֶּם הִתְיַקַּרְתֶּם
hit'yayqar'tem
הם הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru
אתן הִתְיַיקַּרְתֶּן הִתְיַקַּרְתֶּן
hit'yayqar'tenn
הן הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru

עתיד

אני אֶתְיַיקֵּר אֶתְיַקֵּר
et'yayqer

זכר

אתה תִּתְיַיקֵּר תִּתְיַקֵּר
tit'yayqer
הוא יִתְיַיקֵּר יִתְיַקֵּר
yit'yayqer

נקבה

את תִּתְיַיקְּרִי תִּתְיַקְּרִי
tit'yayqeri
היא תִּתְיַיקֵּר תִּתְיַקֵּר
tit'yayqer
אנחנו נִתְיַיקֵּר נִתְיַקֵּר
nit'yayqer
אתם תִּתְיַיקְּרוּ תִּתְיַקְּרוּ
tit'yayqeru
הם יִתְיַיקְּרוּ יִתְיַקְּרוּ
yit'yayqeru
אתן תִּתְיַיקֵּרְנָה תִּתְיַקֵּרְנָה
tit'yayqer'nah
הן יִתְיַיקְּרוּ יִתְיַקְּרוּ
yit'yayqeru

ציווי

זכר

אתה הִתְיַיקֵּר הִתְיַקֵּר
hit'yayqer
אתם הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru

נקבה

את הִתְיַיקְּרִי הִתְיַקְּרִי
hit'yayqeri
אתן הִתְיַיקֵּרְנָה הִתְיַקֵּרְנָה
hit'yayqer'nah