הטיית הפועל לְהִתְיַישֵּׁב (lehit'yayshev) בעברית

Flag לְהִתְיַשֵּׁב לְהִתְיַישֵּׁב - מִתְיַישֵּׁב [ lehit'yayshev - mit'yayshev ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַישֵּׁב מִתְיַשֵּׁב
mit'yayshev
אנחנו/אתם/הן מִתְיַישְּׁבִים מִתְיַשְּׁבִים
mit'yayshevim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַישֶּׁבֶת מִתְיַשֶּׁבֶת
mit'yayshevett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַישְּׁבוֹת מִתְיַשְּׁבוֹת
mit'yayshevott

עבר

אני הִתְיַישַּׁבְתִּי הִתְיַשַּׁבְתִּי
hit'yayshav'ti

זכר

אתה הִתְיַישַּׁבְתָּ הִתְיַשַּׁבְתָּ
hit'yayshav'ta
הוא הִתְיַישֵּׁב הִתְיַשֵּׁב
hit'yayshev

נקבה

את הִתְיַישַּׁבְתְּ הִתְיַשַּׁבְתְּ
hit'yayshav'te
היא הִתְיַישְּׁבָה הִתְיַשְּׁבָה
hit'yayshevah
אנחנו הִתְיַישַּׁבְנוּ הִתְיַשַּׁבְנוּ
hit'yayshav'nu
אתם הִתְיַישַּׁבְתֶּם הִתְיַשַּׁבְתֶּם
hit'yayshav'tem
הם הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu
אתן הִתְיַישַּׁבְתֶּן הִתְיַשַּׁבְתֶּן
hit'yayshav'tenn
הן הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu

עתיד

אני אֶתְיַישֵּׁב אֶתְיַשֵּׁב
et'yayshev

זכר

אתה תִּתְיַישֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב
tit'yayshev
הוא יִתְיַישֵּׁב יִתְיַשֵּׁב
yit'yayshev

נקבה

את תִּתְיַישְּׁבִי תִּתְיַשְּׁבִי
tit'yayshevi
היא תִּתְיַישֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב
tit'yayshev
אנחנו נִתְיַישֵּׁב נִתְיַשֵּׁב
nit'yayshev
אתם תִּתְיַישְּׁבוּ תִּתְיַשְּׁבוּ
tit'yayshevu
הם יִתְיַישְּׁבוּ יִתְיַשְּׁבוּ
yit'yayshevu
אתן תִּתְיַישֵּׁבְנָה תִּתְיַשֵּׁבְנָה
tit'yayshev'nah
הן תִּתְיַישֵּׁבְנָה יִתְיַשְּׁבוּ
tit'yayshev'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְיַישֵּׁב הִתְיַשֵּׁב
hit'yayshev
אתם הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu

נקבה

את הִתְיַישְּׁבִי הִתְיַשְּׁבִי
hit'yayshevi
אתן הִתְיַישֵּׁבְנָה הִתְיַשֵּׁבְנָה
hit'yayshev'nah