הטיית הפועל לְהִתְיַישֵּׁר (lehit'yaysher) בעברית

Flag לְהִתְיַשֵּׁר לְהִתְיַישֵּׁר - מִתְיַישֵּׁר [ lehit'yaysher - mit'yaysher ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְיַישֵּׁר מִתְיַשֵּׁר
mit'yaysher
אנחנו/אתם/הן מִתְיַישְּׁרִים מִתְיַשְּׁרִים
mit'yaysherim

נקבה

אני/את/היא מִתְיַישֶּׁרֶת מִתְיַשֶּׁרֶת
mit'yaysherett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַישְּׁרוֹת מִתְיַשְּׁרוֹת
mit'yaysherott

עבר

אני הִתְיַישַּׁרְתִּי הִתְיַשַּׁרְתִּי
hit'yayshar'ti

זכר

אתה הִתְיַישַּׁרְתָּ הִתְיַשַּׁרְתָּ
hit'yayshar'ta
הוא הִתְיַישֵּׁר הִתְיַשֵּׁר
hit'yaysher

נקבה

את הִתְיַישַּׁרְתְּ הִתְיַשַּׁרְתְּ
hit'yayshar'te
היא הִתְיַישְּׁרָה הִתְיַשְּׁרָה
hit'yaysherah
אנחנו הִתְיַישַּׁרְנוּ הִתְיַשַּׁרְנוּ
hit'yayshar'nu
אתם הִתְיַישַּׁרְתֶּם הִתְיַשַּׁרְתֶּם
hit'yayshar'tem
הם הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru
אתן הִתְיַישַּׁרְתֶּן הִתְיַשַּׁרְתֶּן
hit'yayshar'tenn
הן הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru

עתיד

אני אֶתְיַישֵּׁר אֶתְיַשֵּׁר
et'yaysher

זכר

אתה תִּתְיַישֵּׁר תִּתְיַשֵּׁר
tit'yaysher
הוא יִתְיַישֵּׁר יִתְיַשֵּׁר
yit'yaysher

נקבה

את תִּתְיַישְּׁרִי תִּתְיַשְּׁרִי
tit'yaysheri
היא תִּתְיַישֵּׁר תִּתְיַשֵּׁר
tit'yaysher
אנחנו נִתְיַישֵּׁר נִתְיַשֵּׁר
nit'yaysher
אתם תִּתְיַישְּׁרוּ תִּתְיַשְּׁרוּ
tit'yaysheru
הם יִתְיַישְּׁרוּ יִתְיַשְּׁרוּ
yit'yaysheru
אתן תִּתְיַישֵּׁרְנָה תִּתְיַשֵּׁרְנָה
tit'yaysher'nah
הן יִתְיַישְּׁרוּ תִּתְיַשֵּׁרְנָה
yit'yaysheru

ציווי

זכר

אתה הִתְיַישֵּׁר הִתְיַשֵּׁר
hit'yaysher
אתם הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru

נקבה

את הִתְיַישְּׁרִי הִתְיַשְּׁרִי
hit'yaysheri
אתן הִתְיַישֵּׁרְנָה הִתְיַשֵּׁרְנָה
hit'yaysher'nah