הטיית הפועל לְהִתְכַּוֵּוץ (lehit'kavevts) בעברית

Flag לְהִתְכַּוֵּץ לְהִתְכַּוֵּוץ - מִתְכַּוֵּוץ [ lehit'kavevts - mit'kavevts ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְכַּוֵּוץ מִתְכַּוֵּץ
mit'kavevts
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּוְּוצִים מִתְכַּוְּצִים
mit'kavevtsim

נקבה

אני/את/היא מִתְכַּוֶּוצֶת מִתְכַּוֶּצֶת
mit'kavevtsett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּוְּוצוֹת מִתְכַּוְּצוֹת
mit'kavevtsott

עבר

אני הִתְכַּוַּוצְתִּי הִתְכַּוַּצְתִּי
hit'kavavts'ti

זכר

אתה הִתְכַּוַּוצְתָּ הִתְכַּוַּצְתָּ
hit'kavavts'ta
הוא הִתְכַּוֵּוץ הִתְכַּוֵּץ
hit'kavevts

נקבה

את הִתְכַּוַּוצְתְּ הִתְכַּוַּצְתְּ
hit'kavavts'te
היא הִתְכַּוְּוצָה הִתְכַּוְּצָה
hit'kavevtsah
אנחנו הִתְכַּוַּוצְנוּ הִתְכַּוַּצְנוּ
hit'kavavts'nu
אתם הִתְכַּוַּוצְתֶּם הִתְכַּוַּצְתֶּם
hit'kavavts'tem
הם הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu
אתן הִתְכַּוַּוצְתֶּן הִתְכַּוַּצְתֶּן
hit'kavavts'tenn
הן הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu

עתיד

אני אֶתְכַּוֵּוץ אֶתְכַּוֵּץ
et'kavevts

זכר

אתה תִּתְכַּוֵּוץ תִּתְכַּוֵּץ
tit'kavevts
הוא יִתְכַּוֵּוץ יִתְכַּוֵּץ
yit'kavevts

נקבה

את תִּתְכַּוְּוצִי תִּתְכַּוְּצִי
tit'kavevtsi
היא תִּתְכַּוֵּוץ תִּתְכַּוֵּץ
tit'kavevts
אנחנו נִתְכַּוֵּוץ נִתְכַּוֵּץ
nit'kavevts
אתם תִּתְכַּוְּוצוּ תִּתְכַּוְּצוּ
tit'kavevtsu
הם יִתְכַּוְּוצוּ יִתְכַּוְּצוּ
yit'kavevtsu
אתן תִּתְכַּוֵּוצְנָה תִּתְכַּוֵּצְנָה
tit'kavevts'nah
הן יִתְכַּוְּוצוּ תִּתְכַּוֵּצְנָה
yit'kavevtsu

ציווי

זכר

אתה הִתְכַּוֵּוץ הִתְכַּוֵּץ
hit'kavevts
אתם הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu

נקבה

את הִתְכַּוְּוצִי הִתְכַּוְּצִי
hit'kavevtsi
אתן הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu