הטיית הפועל לְהִתְלַמֵּד (lehit'lamed) בעברית

Flag לְהִתְלַמֵּד - מִתְלַמֵּד [ lehit'lamed - mit'lamed ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְלַמֵּד
mit'lamed
אנחנו/אתם/הן מִתְלַמְּדִים
mit'lamedim

נקבה

אני/את/היא מִתְלַמֶּדֶת
mit'lamedett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַמְּדוֹת
mit'lamedott

עבר

hit'lamad'ti

זכר

hit'lamad'ta
hit'lamed

נקבה

hit'lamad'te
hit'lamedah
hit'lamad'nu
hit'lamad'tem
hit'lamedu
hit'lamad'tenn
hit'lamedu

עתיד

et'lamed

זכר

tit'lamed
yit'lamed

נקבה

tit'lamedi
tit'lamed
nit'lamed
tit'lamedu
yit'lamedu
tit'lamedu
tit'lamed'nah

ציווי

זכר

hit'lamed
hit'lamedu

נקבה

hit'lamedi
hit'lamed'nah