הטיית הפועל לְהִתְלַקֵּט (lehit'laqett) בעברית

Flag לְהִתְלַקֵּט - מִתְלַקֵּט [ lehit'laqett - mit'laqett ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְלַקֵּט
mit'laqett
אנחנו/אתם/הן מִתְלַקְּטִים
mit'laqetim

נקבה

אני/את/היא מִתְלַקֶּטֶת
mit'laqetett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַקְּטוֹת
mit'laqetott

עבר

hit'laqat'ti

זכר

hit'laqat'ta
hit'laqett

נקבה

hit'laqat'te
hit'laqetah
hit'laqat'nu
hit'laqat'tem
hit'laqetu
hit'laqat'tenn
hit'laqetu

עתיד

et'laqett

זכר

tit'laqett
yit'laqett

נקבה

tit'laqeti
tit'laqett
nit'laqett
tit'laqetu
yit'laqetu
tit'laqetu
yit'laqetu

ציווי

זכר

hit'laqett
hit'laqetu

נקבה

hit'laqeti
hit'laqetu