הטיית הפועל לְהִתְמַזֵּל (lehit'mazel) בעברית

Flag לְהִתְמַזֵּל - מִתְמַזֵּל [ lehit'mazel - mit'mazel ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְמַזֵּל
mit'mazel
אנחנו/אתם/הן מִתְמַזְּלִים
mit'mazelim

נקבה

אני/את/היא מִתְמַזֶּלֶת
mit'mazelett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַזְּלוֹת
mit'mazelott

עבר

hit'mazal'ti

זכר

hit'mazal'ta
hit'mazel

נקבה

hit'mazal'te
hit'mazelah
hit'mazal'nu
hit'mazal'tem
hit'mazelu
hit'mazal'tenn
hit'mazelu

עתיד

et'mazel

זכר

tit'mazel
yit'mazel

נקבה

tit'mazeli
tit'mazel
nit'mazel
tit'mazelu
yit'mazelu
tit'mazelu
yit'mazelu

ציווי

זכר

hit'mazel
hit'mazelu

נקבה

hit'mazeli
hit'mazelu