הטיית הפועל לְהִתְמַסֵּר (lehit'maser) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְמַסֵּר
mit'maser
אנחנו/אתם/הן מִתְמַסְּרִים
mit'maserim

נקבה

אני/את/היא מִתְמַסֶּרֶת
mit'maserett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַסְּרוֹת
mit'maserott

עבר

hit'massar'ti

זכר

hit'massar'ta
hit'maser

נקבה

hit'massar'te
hit'maserah
hit'massar'nu
hit'massar'tem
hit'maseru
hit'massar'tenn
hit'maseru

עתיד

et'maser

זכר

tit'maser
yit'maser

נקבה

tit'maseri
tit'maser
nit'maser
tit'maseru
yit'maseru
tit'maser'nah
tit'maser'nah

ציווי

זכר

hit'maser
hit'maseru

נקבה

hit'maseri
hit'maseru