הטיית הפועל לְהִתְמַקֵּם (lehit'maqem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְמַקֵּם
mit'maqem
אנחנו/אתם/הן מִתְמַקְּמִים
mit'maqemim

נקבה

אני/את/היא מִתְמַקֶּמֶת
mit'maqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַקְּמוֹת
mit'maqemott

עבר

hit'maqam'ti

זכר

hit'maqam'ta
hit'maqem

נקבה

hit'maqam'te
hit'maqemah
hit'maqam'nu
hit'maqam'tem
hit'maqemu
hit'maqam'tenn
hit'maqemu

עתיד

et'maqem

זכר

tit'maqem
yit'maqem

נקבה

tit'maqemi
tit'maqem
nit'maqem
tit'maqemu
yit'maqemu
tit'maqemu
tit'maqem'nah

ציווי

זכר

hit'maqem
hit'maqemu

נקבה

hit'maqemi
hit'maqemu