הטיית הפועל לְהִתְנַדֵּב (lehit'nadev) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְנַדֵּב
mit'nadev
אנחנו/אתם/הן מִתְנַדְּבִים
mit'nadevim

נקבה

אני/את/היא מִתְנַדֶּבֶת
mit'nadevett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַדְּבוֹת
mit'nadevott

עבר

hit'nadav'ti

זכר

hit'nadav'ta
hit'nadev

נקבה

hit'nadav'te
hit'nadevah
hit'nadav'nu
hit'nadav'tem
hit'nadevu
hit'nadav'tenn
hit'nadevu

עתיד

et'nadev

זכר

tit'nadev
yit'nadev

נקבה

tit'nadevi
tit'nadev
nit'nadev
tit'nadevu
yit'nadevu
tit'nadevu
tit'nadev'nah

ציווי

זכר

hit'nadev
hit'nadevu

נקבה

hit'nadevi
hit'nadev'nah