הטיית הפועל לְהִתְנַצֵּל (lehit'natsel) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְנַצֵּל
mit'natsel
אנחנו/אתם/הן מִתְנַצְּלִים
mit'natselim

נקבה

אני/את/היא מִתְנַצֶּלֶת
mit'natselett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַצְּלוֹת
mit'natselott

עבר

hit'natsal'ti

זכר

hit'natsal'ta
hit'natsel

נקבה

hit'natsal'te
hit'natselah
hit'natsal'nu
hit'natsal'tem
hit'natselu
hit'natsal'tenn
hit'natselu

עתיד

et'natsel

זכר

tit'natsel
yit'natsel

נקבה

tit'natseli
tit'natsel
nit'natsel
tit'natselu
yit'natselu
tit'natsel'nah
yit'natselu

ציווי

זכר

hit'natsel
hit'natselu

נקבה

hit'natseli
hit'natsel'nah