הטיית הפועל לְהִתְנַקֵּז (lehit'naqez) בעברית

Flag לְהִתְנַקֵּז - מִתְנַקֵּז [ lehit'naqez - mit'naqez ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְנַקֵּז
mit'naqez
אנחנו/אתם/הן מִתְנַקְּזִים
mit'naqezim

נקבה

אני/את/היא מִתְנַקֶּזֶת
mit'naqezett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַקְּזוֹת
mit'naqezott

עבר

hit'naqaz'ti

זכר

hit'naqaz'ta
hit'naqez

נקבה

hit'naqaz'te
hit'naqezah
hit'naqaz'nu
hit'naqaz'tem
hit'naqezu
hit'naqaz'tenn
hit'naqezu

עתיד

et'naqez

זכר

tit'naqez
yit'naqez

נקבה

tit'naqezi
tit'naqez
nit'naqez
tit'naqezu
yit'naqezu
tit'naqezu
yit'naqezu

ציווי

זכר

hit'naqez
hit'naqezu

נקבה

hit'naqezi
hit'naqez'nah