הטיית הפועל לְהִתְנַקֵּם (lehit'naqem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְנַקֵּם
mit'naqem
אנחנו/אתם/הן מִתְנַקְּמִים
mit'naqemim

נקבה

אני/את/היא מִתְנַקֶּמֶת
mit'naqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַקְּמוֹת
mit'naqemott

עבר

hit'naqam'ti

זכר

hit'naqam'ta
hit'naqem

נקבה

hit'naqam'te
hit'naqemah
hit'naqam'nu
hit'naqam'tem
hit'naqemu
hit'naqam'tenn
hit'naqemu

עתיד

et'naqem

זכר

tit'naqem
yit'naqem

נקבה

tit'naqemi
tit'naqem
nit'naqem
tit'naqemu
yit'naqemu
tit'naqemu
yit'naqemu

ציווי

זכר

hit'naqem
hit'naqemu

נקבה

hit'naqemi
hit'naqemu