הטיית הפועל לְהִתְעַיֵּיף (lehit'ayeyf) בעברית

Flag לְהִתְעַיֵּף לְהִתְעַיֵּיף - מִתְעַיֵּיף [ lehit'ayeyf - mit'ayeyf ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְעַיֵּיף מִתְעַיֵּף
mit'ayeyf
אנחנו/אתם/הן מִתְעַיְּיפִים מִתְעַיְּפִים
mit'ayeyfim

נקבה

אני/את/היא מִתְעַיֶּיפֶת מִתְעַיֶּפֶת
mit'ayeyfett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַיְּיפוֹת מִתְעַיְּפוֹת
mit'ayeyfott

עבר

אני הִתְעַיַּיפְתִּי הִתְעַיַּפְתִּי
hit'ayayf'ti

זכר

אתה הִתְעַיַּיפְתָּ הִתְעַיַּפְתָּ
hit'ayayf'ta
הוא הִתְעַיֵּיף הִתְעַיֵּף
hit'ayeyf

נקבה

את הִתְעַיַּיפְתְּ הִתְעַיַּפְתְּ
hit'ayayf'te
היא הִתְעַיְּיפָה הִתְעַיְּפָה
hit'ayeyfah
אנחנו הִתְעַיַּיפְנוּ הִתְעַיַּפְנוּ
hit'ayayf'nu
אתם הִתְעַיַּיפְתֶּם הִתְעַיַּפְתֶּם
hit'ayayf'tem
הם הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu
אתן הִתְעַיַּיפְתֶּן הִתְעַיַּפְתֶּן
hit'ayayf'tenn
הן הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu

עתיד

אני אֶתְעַיֵּיף אֶתְעַיֵּף
et'ayeyf

זכר

אתה תִּתְעַיֵּיף תִּתְעַיֵּף
tit'ayeyf
הוא יִתְעַיֵּיף יִתְעַיֵּף
yit'ayeyf

נקבה

את תִּתְעַיְּיפִי תִּתְעַיְּפִי
tit'ayeyfi
היא תִּתְעַיֵּיף תִּתְעַיֵּף
tit'ayeyf
אנחנו נִתְעַיֵּיף נִתְעַיֵּף
nit'ayeyf
אתם תִּתְעַיְּיפוּ תִּתְעַיְּפוּ
tit'ayeyfu
הם יִתְעַיְּיפוּ יִתְעַיְּפוּ
yit'ayeyfu
אתן תִּתְעַיְּיפוּ תִּתְעַיְּפוּ
tit'ayeyfu
הן תִּתְעַיֵּיפְנָה יִתְעַיְּפוּ
tit'ayeyf'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְעַיֵּיף הִתְעַיֵּף
hit'ayeyf
אתם הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu

נקבה

את הִתְעַיְּיפִי הִתְעַיְּפִי
hit'ayeyfi
אתן הִתְעַיֵּיפְנָה הִתְעַיֵּפְנָה
hit'ayeyf'nah