הטיית הפועל לְהִתְעַלֵּם (lehit'alem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּם
mit'alem
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּמִים
mit'alemim

נקבה

אני/את/היא מִתְעַלֶּמֶת
mit'alemett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּמוֹת
mit'alemott

עבר

hit'alam'ti

זכר

hit'alam'ta
hit'alem

נקבה

hit'alam'te
hit'alemah
hit'alam'nu
hit'alam'tem
hit'alemu
hit'alam'tenn
hit'alemu

עתיד

et'alem

זכר

tit'alem
yit'alem

נקבה

tit'alem
nit'alem
tit'alemu
yit'alemu
tit'alemu
tit'alem'nah

ציווי

זכר

hit'alem
hit'alemu

נקבה

hit'alemi
hit'alemu