הטיית הפועל לְהִתְעַקֵּם (lehit'aqem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְעַקֵּם
mit'aqem
אנחנו/אתם/הן מִתְעַקְּמִים
mit'aqemim

נקבה

אני/את/היא מִתְעַקֶּמֶת
mit'aqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַקְּמוֹת
mit'aqemott

עבר

hit'aqam'ti

זכר

hit'aqam'ta
hit'aqem

נקבה

hit'aqam'te
hit'aqemah
hit'aqam'nu
hit'aqam'tem
hit'aqemu
hit'aqam'tenn
hit'aqemu

עתיד

et'aqem

זכר

tit'aqem
yit'aqem

נקבה

tit'aqem
nit'aqem
tit'aqemu
yit'aqemu
tit'aqem'nah
yit'aqemu

ציווי

זכר

hit'aqem
hit'aqemu

נקבה

hit'aqemi
hit'aqemu