הטיית הפועל לְהִתְפַּיֵּיד (lehit'payeyd) בעברית

Flag לְהִתְפַּיֵּד לְהִתְפַּיֵּיד - מִתְפַּיֵּיד [ lehit'payeyd - mit'payeyd ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְפַּיֵּיד מִתְפַּיֵּד
mit'payeyd
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּיְּידִים מִתְפַּיְּדִים
mit'payeydim

נקבה

אני/את/היא מִתְפַּיֶּידֶת מִתְפַּיֶּדֶת
mit'payeydett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּיְּידוֹת מִתְפַּיְּדוֹת
mit'payeydott

עבר

אני הִתְפַּיַּידְתִּי הִתְפַּיַּדְתִּי
hit'payayd'ti

זכר

אתה הִתְפַּיַּידְתָּ הִתְפַּיַּדְתָּ
hit'payayd'ta
הוא הִתְפַּיֵּיד הִתְפַּיֵּד
hit'payeyd

נקבה

את הִתְפַּיַּידְתְּ הִתְפַּיַּדְתְּ
hit'payayd'te
היא הִתְפַּיְּידָה הִתְפַּיְּדָה
hit'payeydah
אנחנו הִתְפַּיַּידְנוּ הִתְפַּיַּדְנוּ
hit'payayd'nu
אתם הִתְפַּיַּידְתֶּם הִתְפַּיַּדְתֶּם
hit'payayd'tem
הם הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu
אתן הִתְפַּיַּידְתֶּן הִתְפַּיַּדְתֶּן
hit'payayd'tenn
הן הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu

עתיד

אני אֶתְפַּיֵּיד אֶתְפַּיֵּד
et'payeyd

זכר

אתה תִּתְפַּיֵּיד תִּתְפַּיֵּד
tit'payeyd
הוא יִתְפַּיֵּיד יִתְפַּיֵּד
yit'payeyd

נקבה

את תִּתְפַּיְּידִי תִּתְפַּיְּדִי
tit'payeydi
היא תִּתְפַּיֵּיד תִּתְפַּיֵּד
tit'payeyd
אנחנו נִתְפַּיֵּיד נִתְפַּיֵּד
nit'payeyd
אתם תִּתְפַּיְּידוּ תִּתְפַּיְּדוּ
tit'payeydu
הם יִתְפַּיְּידוּ יִתְפַּיְּדוּ
yit'payeydu
אתן תִּתְפַּיֵּידְנָה תִּתְפַּיְּדוּ
tit'payeyd'nah
הן תִּתְפַּיֵּידְנָה יִתְפַּיְּדוּ
tit'payeyd'nah

ציווי

זכר

אתה הִתְפַּיֵּיד הִתְפַּיֵּד
hit'payeyd
אתם הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu

נקבה

את הִתְפַּיְּידִי הִתְפַּיְּדִי
hit'payeydi
אתן הִתְפַּיֵּידְנָה הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeyd'nah