הטיית הפועל לְהִתְפַּיֵּיס (lehit'payeys) בעברית

Flag לְהִתְפַּיֵּס לְהִתְפַּיֵּיס - מִתְפַּיֵּיס [ lehit'payeys - mit'payeys ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְפַּיֵּיס מִתְפַּיֵּס
mit'payeys
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּיְּיסִים מִתְפַּיְּסִים
mit'payeyssim

נקבה

אני/את/היא מִתְפַּיֶּיסֶת מִתְפַּיֶּסֶת
mit'payeyssett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּיְּיסוֹת מִתְפַּיְּסוֹת
mit'payeyssott

עבר

אני הִתְפַּיַּיסְתִּי הִתְפַּיַּסְתִּי
hit'payays'ti

זכר

אתה הִתְפַּיַּיסְתָּ הִתְפַּיַּסְתָּ
hit'payays'ta
הוא הִתְפַּיֵּיס הִתְפַּיֵּס
hit'payeys

נקבה

את הִתְפַּיַּיסְתְּ הִתְפַּיַּסְתְּ
hit'payays'te
היא הִתְפַּיְּיסָה הִתְפַּיְּסָה
hit'payeyssah
אנחנו הִתְפַּיַּיסְנוּ הִתְפַּיַּסְנוּ
hit'payays'nu
אתם הִתְפַּיַּיסְתֶּם הִתְפַּיַּסְתֶּם
hit'payays'tem
הם הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu
אתן הִתְפַּיַּיסְתֶּן הִתְפַּיַּסְתֶּן
hit'payays'tenn
הן הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu

עתיד

אני אֶתְפַּיֵּיס אֶתְפַּיֵּס
et'payeys

זכר

אתה תִּתְפַּיֵּיס תִּתְפַּיֵּס
tit'payeys
הוא יִתְפַּיֵּיס יִתְפַּיֵּס
yit'payeys

נקבה

את תִּתְפַּיְּיסִי תִּתְפַּיְּסִי
tit'payeyssi
היא תִּתְפַּיֵּיס תִּתְפַּיֵּס
tit'payeys
אנחנו נִתְפַּיֵּיס נִתְפַּיֵּס
nit'payeys
אתם תִּתְפַּיְּיסוּ תִּתְפַּיְּסוּ
tit'payeyssu
הם יִתְפַּיְּיסוּ יִתְפַּיְּסוּ
yit'payeyssu
אתן תִּתְפַּיְּיסוּ תִּתְפַּיְּסוּ
tit'payeyssu
הן יִתְפַּיְּיסוּ יִתְפַּיְּסוּ
yit'payeyssu

ציווי

זכר

אתה הִתְפַּיֵּיס הִתְפַּיֵּס
hit'payeys
אתם הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu

נקבה

את הִתְפַּיְּיסִי הִתְפַּיְּסִי
hit'payeyssi
אתן הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu