הטיית הפועל לְהִתְפַּקֵּד (lehit'paqed) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּד
mit'paqed
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּדִים
mit'paqedim

נקבה

אני/את/היא מִתְפַּקֶּדֶת
mit'paqedett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּדוֹת
mit'paqedott

עבר

hit'paqad'ti

זכר

hit'paqad'ta
hit'paqed

נקבה

hit'paqad'te
hit'paqedah
hit'paqad'nu
hit'paqad'tem
hit'paqedu
hit'paqad'tenn
hit'paqedu

עתיד

et'paqed

זכר

tit'paqed
yit'paqed

נקבה

tit'paqed
nit'paqed
tit'paqedu
yit'paqedu
tit'paqedu

ציווי

זכר

hit'paqed
hit'paqedu

נקבה

hit'paqedi
hit'paqed'nah