הטיית הפועל לְהִתְפַּקֵּק (lehit'paqeq) בעברית

Flag לְהִתְפַּקֵּק - מִתְפַּקֵּק [ lehit'paqeq - mit'paqeq ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּק
mit'paqeq
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּקִים
mit'paqeqim

נקבה

אני/את/היא מִתְפַּקֶּקֶת
mit'paqeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּקוֹת
mit'paqeqott

עבר

hit'paqaq'ti

זכר

hit'paqaq'ta
hit'paqeq

נקבה

hit'paqaq'te
hit'paqeqah
hit'paqaq'nu
hit'paqaq'tem
hit'paqequ
hit'paqaq'tenn
hit'paqequ

עתיד

et'paqeq

זכר

tit'paqeq
yit'paqeq

נקבה

tit'paqeq
nit'paqeq
tit'paqequ
yit'paqequ
tit'paqeq'nah
yit'paqequ

ציווי

זכר

hit'paqeq
hit'paqequ

נקבה

hit'paqeqi
hit'paqequ