הטיית הפועל לְהִתְקַבֵּל (lehit'qabel) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְקַבֵּל
mit'qabel
אנחנו/אתם/הן מִתְקַבְּלִים
mit'qabelim

נקבה

אני/את/היא מִתְקַבֶּלֶת
mit'qabelett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַבְּלוֹת
mit'qabelott

עבר

hit'qabal'ti

זכר

hit'qabal'ta
hit'qabel

נקבה

hit'qabal'te
hit'qabelah
hit'qabal'nu
hit'qabal'tem
hit'qabelu
hit'qabal'tenn
hit'qabelu

עתיד

et'qabel

זכר

tit'qabel
yit'qabel

נקבה

tit'qabeli
tit'qabel
nit'qabel
tit'qabelu
yit'qabelu
tit'qabel'nah
tit'qabel'nah

ציווי

זכר

hit'qabel
hit'qabelu

נקבה

hit'qabeli
hit'qabelu