הטיית הפועל לְהִתְקַדֵּם (lehit'qadem) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְקַדֵּם
mit'qadem
אנחנו/אתם/הן מִתְקַדְּמִים
mit'qademim

נקבה

אני/את/היא מִתְקַדֶּמֶת
mit'qademett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַדְּמוֹת
mit'qademott

עבר

hit'qadam'ti

זכר

hit'qadam'ta
hit'qadem

נקבה

hit'qadam'te
hit'qademah
hit'qadam'nu
hit'qadam'tem
hit'qademu
hit'qadam'tenn
hit'qademu

עתיד

et'qadem

זכר

tit'qadem
yit'qadem

נקבה

tit'qademi
tit'qadem
nit'qadem
tit'qademu
yit'qademu
tit'qadem'nah
yit'qademu

ציווי

זכר

hit'qadem
hit'qademu

נקבה

hit'qademi
hit'qadem'nah