הטיית הפועל לְהִתְקַזֵּז (lehit'qazez) בעברית

Flag לְהִתְקַזֵּז - מִתְקַזֵּז [ lehit'qazez - mit'qazez ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְקַזֵּז
mit'qazez
אנחנו/אתם/הן מִתְקַזְּזִים
mit'qazezim

נקבה

אני/את/היא מִתְקַזֶּזֶת
mit'qazezett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַזְּזוֹת
mit'qazezott

עבר

hit'qazaz'ti

זכר

hit'qazaz'ta
hit'qazez

נקבה

hit'qazaz'te
hit'qazezah
hit'qazaz'nu
hit'qazaz'tem
hit'qazezu
hit'qazaz'tenn
hit'qazezu

עתיד

et'qazez

זכר

tit'qazez
yit'qazez

נקבה

tit'qazezi
tit'qazez
nit'qazez
tit'qazezu
yit'qazezu
tit'qazez'nah
yit'qazezu

ציווי

זכר

hit'qazez
hit'qazezu

נקבה

hit'qazezi
hit'qazezu