הטיית הפועל לְהִתְקַצֵּר (lehit'qatser) בעברית

Flag לְהִתְקַצֵּר - מִתְקַצֵּר [ lehit'qatser - mit'qatser ]
Flag shorten

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְקַצֵּר
mit'qatser
אנחנו/אתם/הן מִתְקַצְּרִים
mit'qatserim

נקבה

אני/את/היא מִתְקַצֶּרֶת
mit'qatserett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַצְּרוֹת
mit'qatserott

עבר

hit'qatsar'ti

זכר

hit'qatsar'ta
hit'qatser

נקבה

hit'qatsar'te
hit'qatserah
hit'qatsar'nu
hit'qatsar'tem
hit'qatseru
hit'qatsar'tenn
hit'qatseru

עתיד

et'qatser

זכר

tit'qatser
yit'qatser

נקבה

tit'qatseri
tit'qatser
nit'qatser
tit'qatseru
yit'qatseru
tit'qatser'nah
yit'qatseru

ציווי

זכר

hit'qatser
hit'qatseru

נקבה

hit'qatseri
hit'qatseru