הטיית הפועל לְהִתְרַכֵּךְ (lehit'rakekhe) בעברית

Flag לְהִתְרַכֵּךְ - מִתְרַכֵּךְ [ lehit'rakekhe - mit'rakekhe ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְרַכֵּךְ
mit'rakekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְרַכְּכִים
mit'rakekhim

נקבה

אני/את/היא מִתְרַכֶּכֶת
mit'rakekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַכְּכוֹת
mit'rakekhott

עבר

hit'rakakh'ti

זכר

hit'rakakh'ta
hit'rakekhe

נקבה

hit'rakakh'te
hit'rakekhah
hit'rakakh'nu
hit'rakakh'tem
hit'rakekhu
hit'rakakh'tenn
hit'rakekhu

עתיד

et'rakekhe

זכר

tit'rakekhe
yit'rakekhe

נקבה

tit'rakekhi
tit'rakekhe
nit'rakekhe
tit'rakekhu
yit'rakekhu
tit'rakekhu
yit'rakekhu

ציווי

זכר

hit'rakekhe
hit'rakekhu

נקבה

hit'rakekhi
hit'rakekhu