הטיית הפועל לְהִתְרַפֵּס (lehit'rapes) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְרַפֵּס
mit'rapes
אנחנו/אתם/הן מִתְרַפְּסִים
mit'rapessim

נקבה

אני/את/היא מִתְרַפֶּסֶת
mit'rapessett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַפְּסוֹת
mit'rapessott

עבר

hit'rapas'ti

זכר

hit'rapas'ta
hit'rapes

נקבה

hit'rapas'te
hit'rapessah
hit'rapas'nu
hit'rapas'tem
hit'rapessu
hit'rapas'tenn
hit'rapessu

עתיד

et'rapes

זכר

tit'rapes
yit'rapes

נקבה

tit'rapessi
tit'rapes
nit'rapes
tit'rapessu
yit'rapessu
tit'rapessu
tit'rapes'nah

ציווי

זכר

hit'rapes
hit'rapessu

נקבה

hit'rapessi
hit'rapes'nah