הטיית הפועל לְהִתְרַקֵּם (lehit'raqem) בעברית

Flag לְהִתְרַקֵּם - מִתְרַקֵּם [ lehit'raqem - mit'raqem ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מִתְרַקֵּם
mit'raqem
אנחנו/אתם/הן מִתְרַקְּמִים
mit'raqemim

נקבה

אני/את/היא מִתְרַקֶּמֶת
mit'raqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַקְּמוֹת
mit'raqemott

עבר

hit'raqam'ti

זכר

hit'raqam'ta
hit'raqem

נקבה

hit'raqam'te
hit'raqemah
hit'raqam'nu
hit'raqam'tem
hit'raqemu
hit'raqam'tenn
hit'raqemu

עתיד

et'raqem

זכר

tit'raqem
yit'raqem

נקבה

tit'raqemi
tit'raqem
nit'raqem
tit'raqemu
yit'raqemu
tit'raqem'nah
tit'raqem'nah

ציווי

זכר

hit'raqem
hit'raqemu

נקבה

hit'raqemi
hit'raqem'nah