הטיית הפועל לְהַאֱדִּים (lehaedim) בעברית

Flag לְהַאֱדִּים - מַאֱדִּים [ lehaedim - maedim ]

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַאֱדִּים
maedim
אנחנו/אתם/הן מַאֱדִּימִים
maedimim

נקבה

אני/את/היא מַאֱדִּימָה
maedimah
אנחנו/אתן/הן מַאֱדִּימוֹת
maedimott

עבר

heedam'ti

זכר

heedam'ta
heedim

נקבה

heedam'te
heedimah
heedam'nu
heedam'tem
heedimu
heedam'tenn
heedimu

עתיד

aedim

זכר

taedim
yaedim

נקבה

taedim
אנחנו נַאֱדִּים
naedim
taedimu
yaedimu
taedimu
taedem'nah

ציווי

זכר

haedem
haedimu

נקבה

haedimi
haedimu