הטיית הפועל לְהַחְלִים (lehakh'lim) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחְלִים
makh'lim
אנחנו/אתם/הן מַחְלִימִים
makh'limim

נקבה

אני/את/היא מַחְלִימָה
makh'limah
אנחנו/אתן/הן מַחְלִימוֹת
makh'limott

עבר

hekh'lam'ti

זכר

hekh'lam'ta
hekh'lim

נקבה

hekh'lam'te
hekh'limah
hekh'lam'nu
hekh'lam'tem
hekh'limu
hekh'lam'tenn
hekh'limu

עתיד

akh'lim

זכר

takh'lim
yakh'lim

נקבה

takh'limi
takh'lim
אנחנו נַחְלִים
nakh'lim
takh'limu
yakh'limu
takh'limu
takh'lem'nah

ציווי

זכר

hakh'lem
hakh'limu

נקבה

hakh'limi
hakh'lem'nah