הטיית הפועל לְהַחְרִים (lehakh'rim) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחְרִים
makh'rim
אנחנו/אתם/הן מַחְרִימִים
makh'rimim

נקבה

אני/את/היא מַחְרִימָה
makh'rimah
אנחנו/אתן/הן מַחְרִימוֹת
makh'rimott

עבר

hekh'ram'ti

זכר

hekh'ram'ta
hekh'rim

נקבה

hekh'ram'te
hekh'rimah
hekh'ram'nu
hekh'ram'tem
hekh'rimu
hekh'ram'tenn
hekh'rimu

עתיד

akh'rim

זכר

takh'rim
yakh'rim

נקבה

takh'rimi
takh'rim
אנחנו נַחְרִים
nakh'rim
takh'rimu
yakh'rimu
takh'rimu
yakh'rimu

ציווי

זכר

hakh'rem
hakh'rimu

נקבה

hakh'rimi
hakh'rem'nah