הטיית הפועל לְהַחְרִישׁ (lehakh'rish) בעברית

Flag לְהַחְרִישׁ - מַחְרִישׁ [ lehakh'rish - makh'rish ]
Flag deafen

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחְרִישׁ
makh'rish
אנחנו/אתם/הן מַחְרִישִׁים
makh'rishim

נקבה

אני/את/היא מַחְרִישָׁה
makh'rishah
אנחנו/אתן/הן מַחְרִישׁוֹת
makh'rishott

עבר

hekh'rash'ti

זכר

hekh'rash'ta
hekh'rish

נקבה

hekh'rash'te
hekh'rishah
hekh'rash'nu
hekh'rash'tem
hekh'rishu
hekh'rash'tenn
hekh'rishu

עתיד

akh'rish

זכר

takh'rish
yakh'rish

נקבה

takh'rishi
takh'rish
אנחנו נַחְרִישׁ
nakh'rish
takh'rishu
yakh'rishu
takh'resh'nah
takh'resh'nah

ציווי

זכר

hakh'resh
hakh'rishu

נקבה

hakh'rishi
hakh'rishu