הטיית הפועל לְהַחֱלִיד (lehakhelid) בעברית

Flag לְהַחֱלִיד - מַחֱלִיד [ lehakhelid - makhelid ]
Flag rust; corrode

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱלִיד
makhelid
אנחנו/אתם/הן מַחֱלִידִים
makhelidim

נקבה

אני/את/היא מַחֱלִידָה
makhelidah
אנחנו/אתן/הן מַחֱלִידוֹת
makhelidott

עבר

hekhelad'ti

זכר

hekhelad'ta
hekhelid

נקבה

hekhelad'te
hekhelidah
hekhelad'nu
hekhelad'tem
hekhelidu
hekhelad'tenn
hekhelidu

עתיד

akhelid

זכר

takhelid
yakhelid

נקבה

takhelidi
takhelid
אנחנו נַחֱלִיד
nakhelid
takhelidu
yakhelidu
takhelidu
takheled'nah

ציווי

זכר

hakheled
hakhelidu

נקבה

hakhelidi
hakheled'nah