הטיית הפועל לְהַחֱלִיט (lehakhelitt) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱלִיט
makhelitt
אנחנו/אתם/הן מַחֱלִיטִים
makhelitim

נקבה

אני/את/היא מַחֱלִיטָה
makhelitah
אנחנו/אתן/הן מַחֱלִיטוֹת
makhelitott

עבר

hekhelat'ti

זכר

hekhelat'ta
hekhelitt

נקבה

hekhelat'te
hekhelitah
hekhelat'nu
hekhelat'tem
hekhelitu
hekhelat'tenn
hekhelitu

עתיד

akhelitt

זכר

takhelitt
yakhelitt

נקבה

takheliti
takhelitt
אנחנו נַחֱלִיט
nakhelitt
takhelitu
yakhelitu
takhelitu
yakhelitu

ציווי

זכר

hakhelett
hakhelitu

נקבה

hakheliti
hakhelet'nah