הטיית הפועל לְהַחֱלִישׁ (lehakhelish) בעברית

Flag לְהַחֱלִישׁ - מַחֱלִישׁ [ lehakhelish - makhelish ]
Flag turn down; lower; sap

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱלִישׁ
makhelish
אנחנו/אתם/הן מַחֱלִישִׁים
makhelishim

נקבה

אני/את/היא מַחֱלִישָׁה
makhelishah
אנחנו/אתן/הן מַחֱלִישׁוֹת
makhelishott

עבר

hekhelash'ti

זכר

hekhelash'ta
hekhelish

נקבה

hekhelash'te
hekhelishah
hekhelash'nu
hekhelash'tem
hekhelishu
hekhelash'tenn
hekhelishu

עתיד

akhelish

זכר

takhelish
yakhelish

נקבה

takhelishi
takhelish
אנחנו נַחֱלִישׁ
nakhelish
takhelishu
yakhelishu
takhelesh'nah
yakhelishu

ציווי

זכר

hakhelesh
hakhelishu

נקבה

hakhelishi
hakhelesh'nah