הטיית הפועל לְהַחֱמִיר (lehakhemir) בעברית

הווה

זכר

אני/אתה/הוא מַחֱמִיר
makhemir
אנחנו/אתם/הן מַחֱמִירִים
makhemirim

נקבה

אני/את/היא מַחֱמִירָה
makhemirah
אנחנו/אתן/הן מַחֱמִירוֹת
makhemirott

עבר

hekhemar'ti

זכר

hekhemar'ta
hekhemir

נקבה

hekhemar'te
hekhemirah
hekhemar'nu
hekhemar'tem
hekhemiru
hekhemar'tenn
hekhemiru

עתיד

akhemir

זכר

takhemir
yakhemir

נקבה

takhemiri
takhemir
אנחנו נַחֱמִיר
nakhemir
takhemiru
yakhemiru
takhemiru
yakhemiru

ציווי

זכר

hakhemer
hakhemiru

נקבה

hakhemiri
hakhemer'nah